Thiệp Thỉnh Đại Lễ Phật Đản
Trân Trọng Kính Mời

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÙA THẮNG NGHIÊM KÍNH THÔNG BÁO.
Nhân dịp tháng tư về với chuỗi sự kiện Phật giáo: Tuần lễ Phật đản – Tác pháp An cư – Khai pháp – Khóa tu mùa hè – Đại đàn Hỏa thực và Húy kỵ Tổ sư, PL. 2562 – DL. 2018. Gia đình Phật tử chùa Thắng Nghiêm xin thông báo và kính mời toàn thể thành viên gia đình phật tử, thiện tín gần xa hoan hỷ về chấp tác tạo công quả và dự lễ. Nội dung chương trình diễn ra như sau:
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngày 12/4 Mậu Tuất (Tức ngày 26/5/2018)
- 6h30: Cung rước kiệu Phật. 
- 11h00 thụ trai.
- 19h30: Đêm Văn nghệ - Hoa Đăng kính mừng đại lễ Phật đản.
2. Ngày 13/4 Mậu Tuất (Tức ngày 27/5/2018) 
- 8h00: Khai mạc chương trình Đại lễ Phật đản
– Tắm Phật.
- 11h00: Thụ trai - Hoàn Mãn
3. Ngày 16/4 Mậu Tuất (Tức ngày 30/5/2018) 
- 8h00: Tác pháp An cư – Khai Pháp.
- 11h00 thụ trai
4. Ngày 17-18-19/4 Mậu Tuất (Tức ngày 31/5-01-02/6)
Khóa Tu Mùa Hè - Quy y Tam Bảo - Đại Đàn Hỏa Thực –Húy Nhật Tổ Sư.
***GDPT thành kính cúng dàng toàn bộ nước cúng đàn tràng, hoa quả trong 8 ngày Lễ. Vậy xin thông báo tới quý đạo hữu phật tử được biết và xin phát tâm bội hỷ công đức cúng dàng Tam Bảo. 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.
Thay mặt gdpt, huynh phó 
Diệu Ngọc


Bài viết cũ hơn