Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà
Đăng vào lúc: 09/09/2020 7:8:19
Tụng chú Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào cũng hiểu hết được. ...