Lịch sử Chùa Thắng Nghiêm
Đăng vào lúc: 23/01/2020 21:18:9
Chùa Thắng Nghiêm thuộc địa phận thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 kilômét về phía Nam. Chùa nằm trong quần thể Thánh tích làng Khúc Thủy, một địa phương mang đậm bản sắc văn hoá tâm linh Phật giáo với những danh thắng nổi tiếng như chùa Linh Quang, chùa Thắng Nghiêm, chùa Phúc Khê (tức chùa Dâu); đình, đền, miếu, văn chỉ, nhà thờ dân và nhà thờ các dòng họ lớn trong làng v.v... ...
Brief history of Thang Nghiem Buddhist Temple
Đăng vào lúc: 23/01/2020 21:15:36
Thang Nghiem Buddhist Temple is situated 15 kilometers to the South of Hanoi in the village of Khuc Thuy, Cu Khe Commune, Thanh Oai County. The temple belongs to a group of sacred sites in Khuc Thuy, which includes Linh Quang Buddhist Temple, Thang Nghiem Buddhist Temple, Phuc Khe Buddhist Temple, different shrines and worshiping halls ...
Giới thiệu sơ lược lịch sử chùa Thắng Nghiêm
Đăng vào lúc: 23/01/2020 21:12:38
Chùa Thắng Nghiêm thuộc địa phận thôn Khúc Thuỷ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 ki-lô-mét về phía Nam. ...