Giới thiệu về Website

Trang web thangnghiem.com là cổng thông tin chính thức của chùa Thắng Nghiêm.

Thắng Nghiêm

Cư sĩ cũng đắc quả, xuất gia tu hạnh đầu đà làm gì?

Mười ba hạnh Đầu Đà là những hạnh để tu tập, mang lại những lợi ích siêu việt, đức tính cao thượng mà được Đức Phật tán thán và chư Tăng thực hành. Trong Kinh Mi Tiên Vấn đáp, khi nói về mười ba hạnh đầu đà, đại đức Na Tiên đã nói: “Một vị Sa môn, một Tỳ – kheo thọ mười ba Pháp Đầu Đà là đã gần kề bên Niết Bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh không kể xiết nữa…” Vậy mười ba hạnh Đầu Đà khổ hạnh bao gồm những gì? Đức tính cao thượng và lợi ích của việc tu tập mười ba hạnh ra sao?

Thông qua bài 177 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp: “Đầu Đà khổ hạnh có lợi ích gì?”, Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đã trạch giảng về mười ba hạnh Đầu Đà, lợi ích và đức tính siêu việt của đầu đà khổ hạnh.

Video trên đây là những lời sách tấn, chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này.

1730 lượt xem
19 Th12 2021