Danh sách ban chức sự chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy
Danh sách ban chức sự chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy.
Hình ảnh

Trụ trì: Sa môn Thích Minh Thanh.

Hình ảnh

Trưởng ban chức sự: Đại đức Thích Đạo Dương.

Hình ảnh Phó ban chức sự: Đại đức Thích Đạo Kiên.
Hình ảnh

Đại đức Thích Đạo Khai. 

 


Bài viết cũ hơn